Z ambasadorjem pri vas izvedemo delavnico in skupaj oblikujemo izziv za vašo ustanovo

Otroci in mladostniki pridobivajo izkušnje, da si lahko ”kul” tudi, če delaš dobre stvari.

Zakaj delavnica?

➛ Izvajamo delavnice na katerih skupine otrok skupaj z znanimi osebnostmi izvajajo dobra dela.

➛ Omogočimo mladim izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti.

aaaa

Namen delAVNICE

✓ Posredovanje izkušenj in življenjskih zgodb mladim

✓ Obogatitev vzgojno-izobraževalnega procesa in popestritev dela vzgojitelja in učitelja

cilji DELAVNICE

✓ Vplivati na optimalen osebnostni razvoj otroka in mladostnika 

✓ S pomočjo vzornikov otroku in mladostniku omogočiti pozitivno izkušnjo 

✓ Usmeriti otroke v oblikovanje pozitivnih etično ustreznih stališč

✓ Preko vzornikov pokazati otroku in mladostniku pozitivno razmišljanje in vedenje

teme DELAVNICE

✓ Tematiko delavnice prilagodimo željam ustanove

✓ Poskrbimo, da so teme aktualne ter, da se navezujejo na sporočilo projekta. 

Zakaj izziv?

Namen izziva

✓ Na inovativen način, ki presega učinke običajno vzgojno izobraževalnega dela, prispevati k razvoju otrok / mladostnikov

✓ združiti vsa dobra dela in jih kot vzor predstaviti širši družbi 

cilji izziva

✓ Mlade spodbuditi k samoiniciativnem vključevanju v družbeno koristne projekte 

✓ Omogočiti mladim izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti

✓ Pridobiti občutke, da z opravljanjem dobrih del le-ta pomembno prispevajo k počutju posameznika in razvoju osebnosti 

✓ Pridobiti izkušnjo, da se splača biti dober, ker je to največ kar lahko kot posameznik prispevaš  k družbi

teme izziva

✓ Temo izziva določite sami 

✓ Po lastni presoji opravite dobro delo, ki je v lokalnem okolju najbolj potrebno 

✓ Skupaj z ekipo izvedite in posnemite izvedbo ter video pošljite na spletno stran na info@bodidoberbodikul.si, kjer si bodo vaš doprinos pri širjenju pozitivnih zgodb ogledali tudi drugi. 

Temelji delavnic in izzivov

S projektom želimo izkoristiti vpliv znanih oseb, da otrok omogočimo stik s pozitivnimi vrednotami in obnašanjem, ki je skladno z njimi. 

Biti dober vzornik​

Odrasli smo (ne glede na vse) otrokom vzorniki.Izberemo pa lahko to, da smo dobri vzorniki.

Odgovornost in posledice

Vsako dejanje ima posledico - ali se zavedamo svoje odgovornosti.

Delovanje in razvoj mladih možganov​

Pomagajmo mladim možganom doseči potencial za boljšo prihodnost družbe in vsakega posameznika.

Delaj kar govoriš

Zmanjšamo razkorak med tem, kar govorimo in kar delamo.

'' Želim si, da vsak dan veste, da imate to moč: zbirati vaše misli, da ostanete pozitivni,, da se tudi dobro počutite, ker to vse zelo vpliva na vaša dejanja na koncu, kako uspešni boste.''

Sara Isaković, dobitnica olimpijske medalije